Биз жана коом

Социалдык жоопкерчилик – ар бир уюмдун өнүккөн корпоративдик структурасынын корсөткучү жана “КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы” ААК үчүн да социалдык позициясынын маанилүү бөлүгү болуп эсептелет.

Ишинин бул багыттагы маанисин түшүнүү менен “КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы” ААК 2013-жылдан баштап өзүнүн социалдык демилгелерин туруктуу негизде ишке ашыра баштады.

Корпоративдик-социалдык жоопкерчилик программасынын алкагында коомдун аз корголгон катмарына – балдар үйлөрүнөн жана интернаттардын тарбиялануучуларына, Улуу Ата мекендик согуштун катышуучуларына, пенсионерлерге колдоо көрсөтүү Банктын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп эсептелет.

Банктын кайрымдуулук иш-чаралары анын социалдык саясатынын бөлүгү гана эмес, ошону менен бирге кызматкерлердин жеке демилгеси да. Алар биргелешкен аракеттер менен чын жүрөктөн жардам берүүгө даяр.

 Каржылоо булактары:

“КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы” ААКтын бардык кайрымдуулук иш-чаралары Банктын өзүнүн акча каражаттарынын, ошондой эле кызматкерлердин материалдык да, материалдык эмес да жеке кайыр садагаларынын эсебинен ишке ашырылат.

кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot