Элкарт төлөм карталары

Элкарт - бул Кыргыз Республикасынын улуттук төлөм системасынын картасы. Жеткиликтүү, ишенимдүү, коопсуз карта, накталай эмес эсептешүүлөргө, банкомат аркылуу эмгек акысын, пенсияларды, пособиелерди алууга жардам берет. Карта Кыргыз Республикасынын аймагында гана иштейт.

 

 Элкарт төмөнкүлөргө жол ачат:

 • Кыргыз Республикасынын аймагында соода борборлорунда накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүү;
 • Акча каражаттарын карталык эсепке Банктын бардык сактык кассаларында жана филиалдарында салуу;
 • Күнү-түнү иштеген банкоматтарда акча каражаттарын алуу; 
 • Акча каражаттарын коопсуз сактоо, эгер карта жоголсо же уурдалса - Банка кайрылыныз, карта  ошол замат бекитилет.

ЭЛКАРТ

 • Эң жеткиликтүү карта
 • Банкоматтарда же POS-терминалдарда операция жүргүзүү
 • Мөөнөтү 1 жылдан 5 жылга чейин
 • Валюта Сом

Элкартты ачууга сунушталат:

 • Эгер Кыргызстандын аймагында накталай эмес сатып алууларды жана кызматтарды төлөө максатында;
 • эгер Сиз төлөмдөрдү банкоматтар жана терминалдар аркылуу жүргүзүүнү пландап жатсаныз;
 • Эгер акча каражаттарын сактоо, накталай жана накталай эмес толуктоо мүмкүнчүлүгү; 
 • Эмгек акысын, пенсияларды, пособиелерди алууга.

 


Эрежелер Тарифтер Банкоматтар