Агрокредиттер

Агрокредиттер жеке үй чарбаларын (жеке көмөкчү участокторду) иштеткен жеке жактарга, Кыргыз Республикасында иш алып барган жана айыл чарбасында чакан жана / же орто бизнеске ээ юридикалык жактарга багытталат.

1. "ЦДС каржылоо" программасы  боюнча айыл чарбасына инвестициялык насыялар (иштетүү, кайра иштетүү, сактоо, жеткизүү жана сатуу)

 • Максаты: агро бизнести онүктүрүү үчүн, айыл чарба техникасын сатып алуу, иштетүү, кайра иштетүү, сактоо, жеткизүү жана сатыуу иштерин жүргүзгөн ишканалардын шаймандарын жаныртуу;
 • Суммасы 1) 7 млн. сомго чейин – фермерлерге    2) 35 млн. сомго чейин – иштетүү, кайра иштетүү, сактоо, жеткизүү жана сатыуу иштерин жүргүзгөн ишканаларга
 • Мөөнөтү:  1) инвестициялык максатка – 1 жылдан 7 жылга чейин,  2) на оборотный капитал  –    3 жылга чейин
 • Валютасы: сом
 • Пайыздык чен:  11,8% дан 18%га чейин  (алуучунун долбоорго кошумчасына жана мөөнөтүнө жараша)
 • Тындыруу: ийкемдүү график
 • Камсыздоо: кыймылдуу мүлк, аманат, кепилчилик, товарларды жүгүртүү, жеке мүлк,"Гарантиялык фонд"
 • Карап чыгуу:  5 күн
 • Комиссиясыз

    *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 12,6%-19,9%.

          "ЦДС каржылоо" программасы тууралуу толук маалымат (жүктөө)

          "ЦДС каржылоо" программасы боюнча иллюстрациялар  (жүктөө)

 

2. "Ишеним" агро кредити үрөөсүз кредит)

 • Кредит тууралуу:кыска мөөнөттө карап чыгуу, күрөө талап кылынбайт. 
 • Карап чыгуу мөөнөтү: 2 жумуш күнү
 • Суммасы:  2 000 сомдон 150 000 сомго чейин
 • Мөөнөтү: 3 айдан 24 айга чейин
 • Пайыздык чен: КР сому менен 29,988%
 • Тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: 1 адамдан кем эмес кепилчилик
 • Камсыздандыруу: талап кылынбайт
 • Милдеттүү шарт:  бизнестин болушу
 • Комиссиясыз

     *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 34,47%,

 

3. "Ишеним" агро кредити  (кыймылдуу мүлк күрөө катары  берилчү кредити)

 • Кредит тууралуу: кыска мөөнөттө карап чыгуу, кыймылдуу мүлккө күрөөгө берилчү кредит
 • Карап чыгуу мөөнөтү: 2 жумуш күнү
 • Суммасы: 10 000 сомдон 200 000 сомго чейин
 • Пайыздык чен: КР сому менен 27%
 • Мөөнөтү: 3 айдан 36 айга чейин
 • Тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: кыймылдуу мүлк, аманат, кепилчилик, товарларды жүгүртүү, жеке мүлк,"Гарантиялык фонд"
 • Камсыздандыруу: банктын чечими менен
 • Милдеттүү шарт: айыл чарба бизнестин болушу
 • Комиссиясыз

      *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 31,3%

 

4. " Өнүгүү" агро кредити

 • Кредит тууралуу: кыймылсыз мүлктүн болуусу шарт
 • Карап чыгуу мөөнөтү: 10 жумуш күнү
 • Суммасы: 10 000-ден 5 000 000 сомго чейин;   100-дөн 50 000 АКШ долларына / еврого чейин;
 • Мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин (насыянын максатына көз каранды)
 • Пайыздык чен: сом КР от 22%,  АКШ доллар /евро  от 15%
 • Кредитти тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, аманат, кепилчилик "Гарантиялык фонд"
 • Камсыздандыруу: Банктын чечими боюнча
 • Милдеттүү шарт: айыл чарба бизнестин болушу
 • Комиссиясыз

    *Эффективдүү пайыздык чен барабар: сом КР  24,9%, АКШ доллар/евро от 16,4%

 

* Урматтуу кардарлар, эгер Сиз насыя берилип жатканда же арыз даярдап жатканда Банктын кызматкерлери тарабынан негизсиз талаптарына же иш-аракеттерине жолуксаңыз, ошол замат  Банктын Контакт-борборуна  0 312 61-33-33 телефону же  +996 770 33-33-69 WhatsAp аркылуу кабар берсеңиз болот.

Кайрылуулар Банктын жетекчилиги тарабынан текшерилип каралып чыгат.

эсептегич
кайра чалуу