ЦДС каржылоосу / Кант кызылчасы / Био-Пахта

1. "ЦДС каржылоо" программасы боюнча айыл чарбасына инвестициялык насыялар (айыл чарба продукцияларын өндүрүү, кайра иштетүү, сактоо, ташуу жана сатуу)

Насыянын максаты: айыл чарба техникаларын жана жабдууларын сатып алуу үчүн агробизнести өнүктүрүү, айыл чарба продукциясын өндүрүү, кайра иштетүү, сактоо жана сатуу боюнча ишканаларды куруу, реконструкциялоо / модернизациялоо.

 • Насыянын суммасы: 1) фермерлер үчүн 7 млн сомго чейин; 2) кайра иштетүү, сактоо, ташуу, сатуу, үрөндөрдү, жер семирткичтерди жана башка материалдарды берүү боюнча ишканалар үчүн 35 млн сомго чейин.
 • Насыянын мөөнөтү: 1) инвестициялык максаттар үчүн - 1 жылдан жогору 2023 ж. ноябрга чейин , 2) жүгүртүү капиталы үчүн - 2023 ж. ноябрга чейин.
 • Насыянын валютасы: сом
 • Пайыздык чендер: жылдык 11,8% дан 16% га чейин (карыз алуучунун өз салымынын мөөнөтүнө жана көлөмүнө жараша)
 • Насыяны төлөө: ийкемдүү график
 • Күрөө: кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, депозит, кепилдик
 • Кароонун узактыгы: 10 күнгө чейин.

         * Эффективдүү пайыздык чени сомго барабар: 12,72%

          "Каржылоо ЦДС" программасынын чоо-жайы (жүктөө)

 

"Кант кызылчасы" насыясы

Кант кызылчасын насыянын шарттары

 • Насыянын суммасы: 10 000 сомдон жогору;
 • Пайыздык чен: жылдык 11,8% дан;
 • Насыянын мөөнөтү: 10 айга чейин (кант кызылчасын өстүрүүнүн айыл чарба циклине байланыштуу чыгымдар үчүн);
 • Төлөө графиги: Ийкемдүү график
 • Насыяны төлөө: ай сайын бирдей үлүш менен, ийкемдүү график.
 • Күрөө: 150 000 сомго чейин насыя, эгерде "Кайыңды-Кант" ААК / Кошой ААК менен келишим болсо;
 • 150 000 сомдон жогору насыялар - кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары жана шаймандар, жеке мүлк, мал, кепилдик.

* Эффективдүү пайыздык чени сомго барабар: 12,72%

Керектүү документтердин тизмеси:

 • Карыз алуучунун жана анын жубайынын / жигитинин паспортунун көчүрмөлөрү; Зайымчынын үй-бүлөлүк абалын тастыктаган документтер
 • Завод менен кант кызылчасын сатып алуу келишими, эгерде анын жеке жери болсо, жерди менчик укугу / пайдалануу укугу жөнүндө документтер керек, эгерде жер ижарага берилсе - ижарага алуу;
 • Насыянын кызматкери каалаган башка документтер

Төмөнкү максаттар үчүн берилет:

 • Себүү, үрөн сатып алуу, күйүүчү-майлоочу материалдарды, жер семирткичтерди, пестициддерди сатып алуу;
 • Сугаруу, отоо чөптөрдү өстүрүү
 • Өсүмдүктөрдү зыянкечтерден коргоо жана жер семирткичтерден коргоо;
 • Түшүмдү жыйноо

 

"Био пахта"  насыясынын шарттары

 • Насыянын суммасы: 10 000 сомдон жогору;
 • Пайыздык чени: 11,8% жогору
 • Насыянын мөөнөтү: 10 айга чейин (кант кызылчасын өстүрүүнүн айыл чарба циклине байланыштуу чыгымдар үчүн);
 • Төлөө графиги: ай сайын бирдей бөлүп төлөө, ийкемдүү график.

         Төмөнкү максаттар үчүн берилет:

 •  себүү, үрөн сатып алуу, күйүүчү-майлоочу материалдарды, жер семирткичтерди, пестициддерди сатып алуу;
 •  сугаруу, отоо чөптөрдү өстүрүү жана өстүрүү;
 •  жер семирткичтерден жана өсүмдүктөрдү зыянкечтерден коргоону камсыз кылуу;
 •  Түшүм жыйноо

 

        * Эффективдүү пайыздык чени - сом: жылдык 12,72%

эсептегич
кайра чалуу