Аргымак

Физикалык жактар үчүн кыргызстан боюнча “аргымак” дарексиз акча которуулары

Эгерде Сиз Кыргыз Республикасынын чегинде эле акча которгуңуз келсе, анда “Аргымак” акча которуулардын дарексиз системасын колдонсоңуз болот. “Аргымак” системасынын жардамы менен Сиз Кыргыз Республикасынын булуң-бурчуна тез убакытта, эсеп ачпастан акча которо аласыз, ал эми алуучу которулган акчаны биздин Банктын каалаган бөлүмүнөн ала алат.

 • акча которууларды тариздөөнүн жеңилдиги (зарыл болгон документтерди биздин кызматкер толтуруп берет)
 • сом менен комиссиянын көлөмү суммадан 0,2% түзөт (минимум 100 сом)
 • эгерде сумма 200 000 сомдон жогору болсо, комиссиянын көлөмү суммадан 0,1% түзөт
 • чет өлкөлүк валютада комиссиянын көлөмү төмөнкүдөй:

          - АКШ доллары менен: которулган акчанын суммасынан 0,15%, min 2$, max 100$;

          - евро менен: которулган акчанын суммасынан 0,15%, min 1,5 евро, max 70 евро;

          - Орус рубли менен: которулган акчанын суммасынан 0,15%, min 60 рубль, max 3 000 рубль;

          - Казак тенгеси менен: которулган акчанын суммасынан 0,25%, min 1000 тенге, max 16 000 тенге.

 • которулган акчаны жеткирүү ылдамдыгы 20 мүнөттүн ичинде ишке ашат.
 • акчаны Кыргыз Республикасынын каалаган жерине жиберүү мүмкүн.
 • акча которуу каалаган валютада: АКШ доллары, Евро, тенге, сом менен
 • акча которуулары толук ишенимдүү жана коопсуз ишке ашат

Акчаны кантип которсо болот?

 • акчаны Республика боюнча Банктын каалаган бөлүмүнөн которо аласыз. 
 • Сиздин тек жайыңызды тастыктаган документти (паспортту) көрсөтүңүз 
 • операторго алуучунун аты-жөнүн, ошондой эле которулуп жаткан акчанын суммасын айтыңыз 
 • которула турган акчаны бериңиз 
 • комиссияны төлөңүз 
 • сиз которгон акчага ыйгарылган кодду акчаны алуучуга кабарлаңыз

Акчаны кантип алса болот?

 • Которулган акчаны Республиканын бардык аймагындагы “КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы” ААКтын каалаган филиалына же аманат кассасына кайрылып, паспортуңузду көрсөтүп, которулган акчанын код-номерин айтып алсаңыз болот.

Банктын бөлүмдөрүнүн тизмеси

кайра чалуу