Unistream

Физикалык жактар үчүн чукул акча которуулардын эл аралык системасы. ЮНИСТРИМдин дүйнөнүн 100 өлкөсүндө 330 000ден ашык тейлөө пункту иштейт, 5 континент боюнча дүйнө 600дөн ашык өнөктөштөр.

 • Баасы төмөн.
 • Акча жиберүүдө которуулар үчүн жалпы Комиссия төм.:
 • 300 000 рублге, 5000 доллар/еврого чейин - 0,95 %  (бардык дарексиз которууларга)
 • 300 000 ден 600 000 рублге, 5000 ден 10 000 долларга/еврого чейин - 990 рубль/30 доллар США/евро (бардык дарексиз которууларга)
 • 600 000 рублден жогору,10 000 доллардан/евродон жогору - 750 рубль/25 доллар США/евро (бардык дарексиз которууларга)
 • бир жолку акча которуунун суммасы 900 000 рублден, 10 000 доллардан, 15 000 евродон ашпоосу керек
 • Тариздөөнүн жөнөкөйлүгү. Акча которуу үчүн Алуучу да, Жиберүүчү да банкта эсеп ачпай эле койсо болот. Акча которууга байланышкан иштердин баарын оператор ишке ашырат.
 • Жеткирүү ылдамдыгы. Акча жиберилгенден кийин 10 – 15 мүнөт өткөн соң которулган акчаны алууга мүмкүн.
 • Акча алганда комиссия кармалбайт. Акча алуучу эч кандай чыгымга учурабайт.
 • Коопсуздук жана ишенимдүүлүк

Акчаны кантип которсо болот?

 • Банктын филиалына же аманат кассасына баш багы?ыз 
 • Операторго Алуучунун аты-жөнүн, которула турган акчанын суммасын, акча жибериле турган өлкөнү жана шаарды айтыңыз.
 • Операторго паспортуңузду көрсөтүңүз.
 • Оператордон которулган акчанын контролдук коду жазылган “Эсеп ачпастан акча которууга арыздын” нускасын алыңыз.
 • Которулган акчанын контролдук кодун*, Алуучунун аты-жөнүн, акча жибериле турган жердин дарегин бериңиз. 

Акчаны кантип алса болот?

 • “КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкынын” каалаган филиалына, же аманат кассасына баш багыңыз
 • Операторго которулган акчанын контролдук кодун, акча жиберген адамдын аты-жөнүн, акчанын валютасын айтыңыз.
 • Паспортуңузду көрсөтүңүз.
 • Которулган акчаны алыңыз.

Банктын бөлүмдөрүнүн тизмеси

кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot