Western Union

3 000.01 жана андан жогору 

  • АКШ доллары жана рубль менен акча төлөп берүүдө жана жиберүүдө которуулар үчүн жалпы Комиссия – тарифтик торчо боюнча;
  • которуунун валютасы – АКШ доллары жана рубль;
  • дүйнөнүн 200 өлкөсүндө кардарларды тейлеген 250 000 пункт бар.

КМШ өлкөлөрүнө акча которгондо тарифтер АКШ доллары менен

Которулган акчанын суммасы (USD)Акча которууга тарифтер (USD)
0,01-200 3,00 $
200,01-2000 1,7 % которулган суммадан
2000,01 – 3000 1,3 % которулган суммадан
3000,01 и более

1 % которулган суммадан

Кытай Элдик Республикасына акча которгондо АКШ доллары менен тарифтер

Которулган акчанын суммасы (USD)Акча которууга тарифтер (USD)
0,01-200 12 $
200,01-400 15 $
400,01 – 500 20 $
500,01 – 800 30 $ 
800,01 – 1000 35 $
1000,01 – 1500 40 $
1500,01 – 2000 45 $
2000,01 жана андан жогору
50 $

Алыскы чет мамлекеттерге акча которгондо АКШ доллары менен тарифтер

Которулган акчанын суммасы
Которууга төлөм
0,01-50            13 $                    
50,01-100 15 $
100,01-200 22 $
200,01-300 29 $
300,01-400 34 $
400,01-500 40 $
500,01-750 45 $
750,01-1000 51 $
1000,01-1500 76 $
1500,01-1750 81 $
1750,01-2000 91 $
2000,01-2500  111 $ 
2500,01-3000  121 $

Бириккен Араб Эмираттарына жана Түркияга акча которгондо АКШ доллары менен тарифтер

Которулган акчанын суммасы Которууга төлөм
 0,01 - 100 15  $
 100.01 - 300 20  $
 300.01 - 500 25  $
 500.01 - 800 30  $
 800 - 1 000 35  $
 1 000.01 - 1 500 40  $
 1 500.01 - 2 000 45  $
 2 000.01 - 3 000 50  $
 3 000.01 и более  60  $

 

Кыргызстандан Орусияга акча которгондо орус рубли (RUR) менен тарифтер “Чукул” 

Которулган акчанын суммасы  (RUR)
Акча которуунун тарифтери (RUR) 
0,01-5000 100
5000,01-50 000 1,7% которулган суммадан
50 000,01 – 100 000 1,3% которулган суммадан
100 000,01 жана андан жогору                  
1 которулган суммадан

 

 

кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot