Юридикалык жактар үчүн эсеп ачуу

Ар бир кардарга атаандаштыкка туруштук бере алган жана жогорку технологиядагы банк продукттарынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тең салмактуу пакетин сунуштоо биздин Банктын ишинин негизги максаты болуп эсептелет.

“КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы” ишмердиктин түрдүү чөйрөлөрүндөгү корпоративдик кардарларды тейлөөгө багыт алган. Банктын кардарлар саясатын ийгиликтүү ишке ашыруунун шарты болуп бардык кардарлар менен ишенимге негизделген өнөктөштүк мамиле түзүү эсептелет.

Эсеп ачуу үчүн юридикалык жак банкка төмөнкү документтерди бериши керек:

  • Эсеп ачууга арыз, ага жетекчи, башкы бухгалтер кол коюп, мөөр менен күбөлөндүрүлүш керек.
  • Уставдын (Жобонун) жана Уюмдаштыруу келишиминин (эгерде бир нече уюмдаштыруучу болсо) нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү. Алар юстиция органдарында катталып, же түп нускасы менен салыштырылууга тийиш. Ошондой эле аларга банктын кызматкери кол коюш керек / күнү, салыштырылды, кол тамгасы.
  • Юстиция министрлигинде катталганы тууралуу күбөлүк (көчүрмөсү).
  • Биринчи жана экинчи кол тамга укугуна жетекчинин жана бухгалтердин ыйгарым укуктарын тастыктаган документ (тигил же бул адамды жетекчи кылып шайлоо тууралуу уюмдаштыруучулардын же акционерлердин чогулушунда жазылган протокол да, юридикалык жакты жетекчи кылып дайындоо тууралуу уюмдаштыруучулардын же акционерлердин чечими; буйрук да ушундай документке кирет).
  • Эсепти башкарууга ыйгарым укуктуу жактардын кол тамгаларынын үлгүлөрү жана юридикалык жактын мөөрүнүн тагы бар нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн карточка (эки нускада).
  • Салык инспекциясынан каттоо жөнүндө маалымкат (бар болсо);
  • Каттоого турганы жана бюджетке карызы жоктугу тууралуу салык инспекциясынан маалым кат.
  • Эсепти башкарууга ыйгарым укуктуу жактардын паспортторунун көчүрмөлөрү.

Эсептик-кассалык тейлөө юр жактар (23.01.2020)

кайра байланыш кайра чалуу +996 (556) 61 33 33 cbkkg_bot