Соодалык каржылоо жана документтик операциялар

Соодалык каржылоо жана документтик операциялар.

Соодалык каржылоонун аспаптары эл аралык соодада эсептешүүнүн класссикалык формасы, ал экспорттоочу жана импорттоочунун соода-сатык келишиминде белгилүү кепилдик берет.


ОАО “Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН” имеет богатый опыт работы с аккредитивами и банковскими гарантиями и осуществляет операции по аккредитивам и банковским гарантиям для реализации расчетов клиента по экспортно-импортным операциям на территории Кыргызской Республики и по внешнеторговым сделкам.

Презентация -Документтик операциялар-Банк кепилдиги жана Аккредитивдер.pdf

Сиздин бизнесиңиздин өзгөчөлүгүнө же келишимдин болжолдогон түзүлүшүнө жараша жогорку деңгээлиндеги адистерден консультация алуу оптималдуу тандоого жардам берет.

Кызыктырган суроолор боюнча төмөнкү даректер боюнча кайрылууну өтүнөбүз:

Күнү-түнү иштеген Контакт - центр:

+996 (312) 61 33 33
+996 (556) 61 33 33
+996 (770) 33 33 69
+996 (701) 33 33 69

WhatsApp +996 (770) 33 33 69

Электрондук почта

otzyv@cbk.kg