"Көрүшкөнчө» акциясы жыйынтыкталып жеңүүчүлөр аныкталды!

28 бештин айы 2021

 Жеңүүчүлөрдун бири АБАЗБЕКОВА НАЗГУЛ АБДИМАНАСОВНА болуп аныкталды.

КЫРГЫЗСТАН Банк аркылуу эми жеңүүчү Жаңы жылды жакын адамы менен тосо алат. Бул уникалдуу мүмкүнчүлүк "Көрүшкөнчө» акциясына катышкандарга жакшы белек болуп тапшырылды.
Эстете кетсек, 2021-жылдын 10 сентябрынан 20 декабрын кошуп алгандагы мазгил аралыгында «Сбербанкдан» «MBANKга» акча которуп, КЫРГЫЗСТАН банкынын картасы болуусу жана ал MBANK кызмат көрсөтүүсүнө коштурулуусу керек болчу.


Акциянын женуучулору Россия Федерациясы – Кыргыз Республикасы – Россия Федерациясы (же Кыргыз Республикасы – Россия Федерациясы – Кыргыз Республикасы) багыты боюнча авиабилетке ээ болот. Учуу датасын авиакомпаниянын эрежелери менен шарттарына ылайык жеңүүчү Туристтик агенттик менен биргеликте тандайт.


Жеңүүчүлөр – «Сбербанкдан» «MBANK-га» акча которууларды алган акциянын үч катышуучусу.
1-жеңүүчү - «Сбербанк Онлайн-дан» «MBank-га» максималдуу акча которууларды алган катышуучу.
2-жеңүүчү - «Сбербанк Онлайн-дан» «MBank-га» которулган акчаны алган 5 000-чи кардар.
3-жеңүүчү - «Сбербанк Онлайн-дан» «MBank-га» которулган акчаны алган 7 000-чи кардар.


 ! Милдеттүү шарт: ар бир катышуучунун акча жүгүртүүсү бир календардык ай ичинде 100 000 сомдон ашпоосу зарыл.

Жанылыктар

кайра чалуу