Насыя бөлүмүнүн адиси (Бишкек ш., Кара-Суу ш.)

региондор: Бишкек шаары

жарыялоонун күнү: 3 теке 2019

"КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы" ААКго насыялык бөлүмдүн адисине сынак жарыялайт.

Талаптар:

 • жогорку билим (экономикалык билим артык көрүлөт);
 • каржы-насыя тармагында иш тажрыйбасы – 6 айдан кем эмес.

Төмөнкү кошумча квалификациялык талаптарга көңүл бурулат:

 • Банк колдонгон каржы анализинин методикалары;
 • проблемдүү насыялардын реструктуризациясын жана насыяларды камсыздоону баалоо методдорун билүү;
 • насыялоо тармагындагы банктык мыйзамдарды билүү;
 • насыялоого байланыштуу банк процедураларын билүү;
 • кардарлар базасынын өзгөчөлүктөрү менен иштөө;
 • аналитикалык ой жүгүртүү.

Милдеттер:

 • кардарларды тартуу;
 • насыяларды берүү үчүн арыздарды кабыл алуу;
 • насыяны берүү үчүн керектүү документтерди чогултуу;
 • насыяларды берүү.

Жумуш шарттары:

 • КРнын Эмген кодексине ылайык жумушка алуу.

Резюмени cv@cbk.kg дарегине жөнөтүңүздөр.

бардык вакансиялар

кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot