Эл аралык банк операциялардын бөлүмүнө баштоочу адистин милдетин аткаруучу (Бишкек ш.)

региондор: Бишкек шаары

жарыялоонун күнү: 22 жалган куран 2019

"КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы" ААК эл аралык банк операциялардын бөлүмүнүн баштоочу адистин милдетин аткаруучусунун кызмат ордуна сынак жарыялайт.

Талаптар:

 • Билим деңгээли - жогорку экономикалык билим;
 • Каржы-насыя тармагында иш тажрыйбасы – 2 жылдан кем эмес;
 • КРУБнын ченемдик көрсөтмөлөрүн билүү;
 • "Терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен табылган кирешени мыйзамдаштырууга (акчанын изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө" мыйзамынын талаптарын билүү;
 • SWIFT системасынын стандарттарын жана процедураларын билүү;
 • Бухгалтердик учеттун негиздерин билүү;
 • Microsoft тиркемелери менен иштегенди билүү;
 • Иш кат алышуу көндүмдөрү бар;
 • Коммуникативдик жөндөмдүүлүгү бар;
 • Англис тилин билүү - артык көрүнөт.

Милдеттер:

 • Исполнение функций оператора ввода финансовых сообщений SWIFT;
 • Проведение расследований по платежам по запросу клиентов и в случае необходимости;
 • Ведение корреспонденции с банками-корреспондентами по вопросам открытия и закрытия корреспондентских счетов,
 • обслуживания, формирования анкет по запросу банков, подтверждения остатков по корсчетам, предоставления финансовой отчетности и юридических документов;
 • Подготовка отчета по международным рейтингам банков корреспондентов на ежемесячной основе
 • Исполнение других поручений начальника отдела касательно деятельности отдела.

Жумуш шарттары:

 • КРнын Эмген кодексине ылайык жумушка алуу.

Резюмени cv@cbk.kg дарегине жөнөтүңүздөр.

бардык вакансиялар

кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot