Чекене бизнес менеджери (Боконбаево а.)

региондор: Ысык-Көл областы

жарыялоонун күнү: 8 бугу 2019

"КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы" ААК чекене бизнес менеджердин кызмат ордуна сынак жарыяланат (Боконбаево а., Балыкчы филиалы).

Талаптар:

 • Билим деңгээли - жогорку билим;
 • Каржы-насыя тармагында иш тажрыйбасы – 1 жылдан кем эмес;

Төмөнкү кошумча квалификациялык талаптарга көңүл бурулат:

 • Банк колдонгон каржы анализинин методикалары;
 • Насыялоо жана операциондук бөлүмдөрдүнө функцияларына тиешелүү банк операцияларынын аткаруу процедуралары;
 • Маркетингтин негиздери;
 • Кардар базасы менен иштөө;
 • Насыяларды камсыздоо боюнча балоо жана реализациялоо методикалары;
 • Талкулоолорду, жолугууларды жана кеңешмелерди жүргүзүү тажрыйбасы;
 • Уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү;
 • Насыялоо документтердин жазып-каттоо тартибин жана колдонуудагы стандарттарын билүү;
 • "Терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен табылган кирешени мыйзамдаштырууга (акчанын изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө" мыйзамынын талаптарын билүү;

Милдеттер:

 • Качественное и своевременное выполнение работы, порученной Директором филиала;
 • Привлечение клиентов для обслуживания продуктами Банка, включая прямой маркетинг (непосредственная встреча с действующими и потенциальными клиентами банка);
 • Быстрое исполнение и/или контроль на всех этапах процесса кредитования, с момента обращения заемщика в банк до окончательной выплаты кредита;
 • Предоставление качественной консультации клиенту о банковских продуктах и услугах в случае заинтересованности клиента в их получении (кредитование, депозиты, обслуживание по зарплатному проекту, мобильный банкинг и т.д.);
 • Прием заявок на получение кредита;
 • Сбор необходимых документов для формирования кредитного досье и вынесения на рассмотрение Кредитного комитета;
 • Решение вопросов касательно непрерывной работы банкоматов и решение текущих вопросов клиентов по обслуживанию банковских карт во взаимодействии с филиалом.

Жумуш шарттары:

 • КРнын Эмген кодексине ылайык жумушка алуу;
 • Шаардык борборундагы заманбап кеңседе иштөө.

Резюмени cv@cbk.kg дарегине жөнөтүңүздөр.

бардык вакансиялар

кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot