Кредит бөлүмүнүн башчысы

региондор: Бишкек шаары

жарыялоонун күнү: 17 кулжа 2022

Кошумча квалификациялык талаптар төмөнкүлөргө ээ болуу болуп саналат:

 • Банк тарабынан колдонулган финансылык анализдин методологиясы;
 • Маркетингдин негиздери;
 • Кредиттик камсыздоону баалоо жана ишке ашыруу ыкмалары, көйгөйлүү кредиттерди реструктуризациялоо;
 • Кардар базасы менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрү;
 • Жолугушууларды, жолугушууларды, талкууларды өткөрүү тажрыйбасы;
 • Уюштуруучулук жөндөмдүн болушу;
 • Кредиттик документтерди берүүнүн учурдагы стандарттарын жана жол-жоболорун билүү. 

 

Милдеттери:

 • Бөлүмдүн бардык кредиттик процессин уюштуруу;
 • Бөлүмдүн кредиттик адистерин окутууну ишке ашыруу.
 • Кардарларды тартуу жана консультация берүү боюнча иштерди уюштуруу;
 • Финансылык-экономикалык анализдин сапатын текшерүү жана контролдоо;
 • Кредиттик комитеттин курамында кредиттерди кароо жана бекитүү;
 • Ички контроль процессин уюштуруу, башкармалыктын адистеринин ишинин сапатын контролдоо;
 • Башкармалыктын кредиттик портфели менен иштөөнү уюштуруу;
 • Бизнес-планга ылайык индикаторлордун аткарылышын контролдоо жана уюштуруу;
 • Кредиттердин өз убагында төлөнүшүнө көзөмөл жүргүзүү;

 

Жумуш шарттары:

 • Иш убактысы: дүйшөмбүдөн жумага чейин 8:30-17:30.
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык ишке орноштуруу
 • Толук социалдык. пакети Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык
 • Шаардын борборундагы заманбап кеңседе иштөө
 • Эмгек акы жеке интервью учурунда талкууланат

Кызыккан талапкерлер  «Кредит бөлүмүнүн башчысы» деген милдеттүү түрдө жазылган резюме cv@cbk.kg  электрондук дарегине жөнөтүлүшү керек.

Эң ылайыктуу талапкерлер маектешүүгө чакырылат.

бардык вакансиялар