Насыя бөлүмүнүн башчысы (Бишкек ш.)

региондор: Бишкек шаары

жарыялоонун күнү: 23 тогуздун айы 2019

"КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы" ААКдун бир кеңсесинин насыя бөлүмүнүн башчысынын кызмат ордуна сынак жарыялайт.

Талаптар:

 • жогорку билим (экономикалык билим артык көрүлөт);
 • каржы-насыя тармагында иш тажрыйбасы – 3 жылдан кем эмес.

Төмөнкү кошумча квалификациялык талаптарга көңүл бурулат:

 • банк колдонгон, каржы анализинин методикалары;
 • проблемдүү насыялардын реструктуризациясын жана насыяларды камсыздоону баалоо методдорун билүү; 
 • насыялоо тармагындагы банктык мыйзамдарды билүү;
 • насыялоого байланыштуу банк процедураларын билүү;
 • кардарлар базасынын өзгөчөлүктөрү менен иштөө;
 • маркетингтин негиздери;
 • уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү болуу;
 • насыялоо документтердин жазып-каттоо иретин жана колдонулган стандарттарын билүү;

Милдеттери:

 • бөлүмдүн насыялык куржуну менен иштөө;
 • бөлүмдүн адистери арасында функционалдык милдеттерди бөлүштүрүү жана алардын аткаруусун контролдоо;
 • насыялоо  боюнча суроолордун жана арыздарды кабыл алуу боюнча консультациялоо иштерин уюштуруу;
 • бардык насыялоо процессин уюштуруу;
 • өз ыйгарым укугунда Насыялоо комитетинин курамында насыяларды кароо жана
  бекитүү;
 • автоматташтырылган маалымат базасынын системасында (ЦФТ) иштөө;
 • насыянын кайтарылбастыгы коркунучун алдын алуу максатында, насыялоо куржунун үзгүлтүксүз аудитти өткөрүү;
 • өз убактында насыяны төлөө боюнча контроль жүргүзүү
 • ар түрдүү отчеттордун өз убактында берилишин жүргүзүү;
 • банктан ишке ашырылып жаткан долбоордун жана программалардын жаратуусунда катышуу;
 • насыя бөлүмүнүн адистерин окутуу жана насыялоонун, маркетингтин, потенциалдуу кардарлардын ишмердүүлүгүнүн каржы анализин, мониторингтин процедураларын үйрөтүү.

Резюмени cv@cbk.kg дарегине жөнөтүңүздөр.

бардык вакансиялар

кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot