Жетекчилик

Банктын Директорлор Кеңеши

Тумонбаев Бактыбек Асаналиевич

Директорлор Кеңешинин Төрагасы

Мырзабаев Жаныбек Сагадылдаевич 

Директорлор Кеңешинин Төрагасынын орун басары

Нифадьев Владимир Иванович

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Кыргызбаева Асель Жекшенбековна

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Тынаев Нурланбек Орунбекович

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич

Башкарма Төрагасы

Кыргыз-Орус Славян Университетин жана Ош Технологиялык Университетин “Машиналардын динамикасы жана бекемдиги” жана “Финансы жана насыя” адистиктери боюнча артыкчылык менен бүтүргөн. Эмгек жолун 2005-жылы “КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы” ААКта баштап, адистен насыялоо бөлүмүнүн жетекчисине чейинки жолду басып өткөн. 2006-жылы ЕБРР караштуу Микро жана Чакан Финансылоо Программасынын алкагында сертификат алган. 2008-жылдан 2011-жылга чейин “Юни-Кредит-Банк” ААКтын филиалынын директорунун орун басары болуп эмгектенген. 2010-жылы “САР” Эл аралык сертификатын алган. Сертификацияга ээ бухгалтер. 2011-жылдан баштап “Бакай Банк” ААКтын Насыялоо Башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеген.

Насыя ишмердигине тиешелүү маселелерди көзөмөлдөйт.

 

МУСАБАЕВ ДАНИЯР ШЕРАЛИЕВИЧ

Башкарма Торагасынын Биринчи орун басары

2004 жылы К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетин «Колдонмо Математика» болумун аяктаган.

 Банктык чойродо коп жылдык иш тажрыйбасы бар. 2004 жылы АТФ Банкынын Караколдук филиалында стажердон баштап Чолпон- Атадагы филиалында кредит боюнча сектордун башына чейин жеткен. 2009-2013 жылдары «Юникредит Банктын» Балыкчы шаарындагы филиалында директор болуп иштеген. 2013-2014 жылы Оптима Банктын Токмок шаарындагы филиалында директор болуп иштеп келди.

  2014-2018 жылдары «ДосКредо-банкта» Башкы Торагасынын орун басары болуп эмгектенип, операциалык блокту жана филиалдарды башкарып келди.

 2018 жылы «ДосКредо-банкта» Башкарма Торага болуп эмгектенип келди.

 2021 жылдын март айынан баштап «Компаньон банкта» санариптик программа тармагын башкарып келген.

 Төмөнкү сертификаттарга ээ: ЕККОБ микро жана чакан финансылоо программасы, (USAID) соода финансылоо, персоналды башкаруу, «Customer Service Strategy» John T School, KazCreditConsult ыйгарым укуктарды беруу, Кайдзен Центр кылдат ондуруш.

 2021 жылдын 6 декабрынан баштап «Коммерциялык Банк КЫРГЫЗСТАН» Башкарма тораганын биринчи орун басары болуп дайындалган. Филиалдарга, башкы операциалык башкарууга, банктык карталарга, Карт-борборго жетекчилик кылат.

 

СУРАНАЕВ КАЙРАТБЕК ДЖУМГАЛБЕКОВИЧ

Башкарма Төрагасынын орун басары

2005-жылы А.Токтоналиев атындагы БФЭТтин финансы адистигин артыкчылык диплому менен аяктаган.

2009-жылы Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясын экономист адистиги боюнча артыкчылык диплому менен аяктаган.

 2017-жылы Эл аралык башкаруу академиясын бүтүргөн, «Юриспруденция» адистиги боюнча билим алган.

Эмгек жолун 2007-жылы «Халык Банк Кыргызстан» ААКсында микро жана кичи насыялоо секторунун эксперти болуп баштаган.

2009-2010-жж «Азия Универсал Банк» ААКсынын Кредиттик департаментинин чекене кредиттөө бөлүмүндө жетектөөчү адис болуп иштеген.

2010-жылдан бүгүнкү күнгө чейин ААК « КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык Банкында» иштейт. Кредиттик бөлүмдүн жетектөөчү адисинен кредиттик бөлүмдүн директоруна чейин бир топ жолду басып өттү. Ал ондогон долбоорлорду ишке ашырган, каржылоо жана насыялоо боюнча көптөгөн аймактык жана эл аралык семинарларга катышкан банктын эң жаш директорлорунун бири.

B2B Globe, USAID, Бишкек бизнес мектебинин сертификаттарынын ээси.

 

Фоменко Сергей Александрович

Управляющий директор - Член правления

В 2000 году окончил Кыргызско-Российский Славянский Университет имени Б.Н. Ельцина, экономический факультет

Имеет более 20 лет стажа в банковской сфере. Начал свою трудовую деятельность с Национального Банка Кыргызской Республики. С 2000 по 2006 год работал в Расчетно-сберегательной компании, где прошел по служебной лестнице от стажера до начальника отдела Казначейства. Далее продолжил карьеру в Кыргызском-Инвестиционно-Кредитном Банке, в Айыл Банке, АзияУниверсалБанке, Росинбанке, ФИНКА банке – где работал как главным специалистом, так и начальником отдела Казначейства.

С 1 июня 2021г. Был принят на работу в ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». А с 13 мая 2022г. занимает должность Управляющего директора-Член правления.


 

Айдарова Назгуль Арыстанбековна 

Финансовый директор – Член правления

Назгуль имеет более 20 летний опыт работы в различных сферах банковского дела и микрофинансирования: управление финансами, управление рисками, комплаенс, методология банковских продуктов, кредитование и управления делами.

До прихода в команду ОАО «Коммерческий Банк КЫРГЫЗСТАН» в мае 2022г. Назгуль занимала позиции Финансового директора ЗАО «Первая Микрофинансовая Компания» Сети Фонда Ага-Хана, начальника Финансового управления и заместителя Председателя Правления ЗАО «Банк Бай-Тушум». Принимала непосредственное участие в трансформации последней с микрофинансовой компании в Банк, а также участвовала в процессе слияния микрофинансовой компании с банком и в проектах внедрения автоматизированных банковских систем.

Обладает сертификатами САР, бухгалтер банковского учета 1 и 2 уровней, управление банковскими рисками международной ассоциации риск-профессионалов GARP, а также Франфуртской школы финансов. Окончила с отличием Высшую школу Экономики и Бизнеса Международного университета КР по направлению «Менеджмент», имеет второе высшее образование по направлению «Юриспруденция». Награждена почетной грамотой и значком Союза банков за вклад в развитие финансово-кредитного сектора Республики.

 

"Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН" ААКтын Башкарма тарабынан кабыл алуу күндөрү