Жеке жактар үчүн эсеп ачуу

Биз кардарларга банк эсебин сом менен же чет өлкөлүк валютада ачууну, ошондой эле жеке жактарды эсептик-кассалык  тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн комплексин колдонууну сунуштайбыз.

Биздин Банктагы эсептин  артыкчылыктары:

 • Эсеп ,ашкаруу акысыз ишке ашырылат
 • Эсепте минималдык калдыктын болушу талап кылынбайт
 • Жеке жактарга эсептик-кассалык тейлөөнүн бардык түрлөрү пайдалуу тарифтик торчо боюнча берилет

Эсептик-кассалык тейлөөнүн алкагында эсептин ээлери үчүн кызмат көрсөтүүлөр:

 • Накталай эмес тартипте түшкөн каражаттарды эсепке которуу
 • Эсептен акча каражаттарын которуу
 • Нак акча менен байланышкан операциялар:
 • Акча каражаттарын кабыл алуу жана берүү
 • Акча купюраларын саноо жана текшерүү
 • Айландыруу жана валюталык-алмаштыруу операциялары
 • Эсепке каражат которуу менен Банктын курсу боюнча накталай чет өлкөлүк валютаны сатып алуу жана сатуу
 • Эсептер боюнча операциялар тууралуу маалымдоо – смс кабарлоо.