Бишкек шаары

Жер үй

Жер үй

Дарек: Бишкек ш., Ташиев көч., 2а үй.

Жалпы аянты 170,8 кв.м. Жер тилкеси 245 кв.м.

Баасы: 5 070 694 сом (Соодалашуу мүмкүн).

Тел: 0 (312) 46 11 07; 0 (700) 50 99 90; 0 (556) 44 00 04. 

Жер үй

Жер үй

Дарек: Бишкек ш., Кудрук көч., 155а үй.

Жалпы аянты 77,5 кв.м. Жер тилкеси 290 кв.м.

Баасы: 2 955 446 сом (Соодалашуу мүмкүн).

Тел: 0 (312) 46 11 07; 0 (700) 50 99 90; 0 (556) 44 00 04. 

Батир

Батир

Дарек: Бишкек ш., Кудрук көч., 88 үй, 6 б.

Жалпы аянты 43,4 кв. м.

Баасы: 2 155 675 сом (Соодалашуу мүмкүн).

Тел: 0 (312) 46 11 07; 0 (700) 50 99 90; 0 (556) 44 00 04. 

Батир

Батир

Дарек: Бишкек ш., Киев көч., 224 үй, 2 б.

Жалпы аянты 45 кв. м.

Баасы: 2 509 494 сом (Соодалашуу мүмкүн).

Тел: 0 (312) 46 11 07; 0 (700) 50 99 90; 0 (556) 44 00 04. 

Батир

Батир

Дарек: Бишкек ш., Киев көч., 248 үй, 10 б.

Жалпы аянты 50,2 кв. м.

Баасы: 2 297 121 сом (Соодалашуу мүмкүн).

Тел: 0 (312) 46 11 07; 0 (700) 50 99 90; 0 (556) 44 00 04. 

Жер үй

Жер үй

Дарек: Бишкек ш., Калыс Ордо конушу, 242 уч.

Жалпы аянты 102,2 кв.м. Жер тилкеси 600 кв.м.

Баасы: 1 158 000 сом (Соодалашуу мүмкүн).

Тел: 0 (312) 46 11 07; 0 (700) 50 99 90; 0 (556) 44 00 04. 

Батир

Батир

Дарек: Бишкек ш., Нарын көч., 2 (Ж.Жолу/Панфилов), Оптима банктын башкы офисинин жанында.

Жалпы аянты 100 кв. м.

Баасы: 90 000 АКШ доллары (Соодалашуу мүмкүн).

Тел: 0 (312) 46 11 07; 0 (700) 50 99 90; 0 (556) 44 00 04. 

Жер үй

Жер үй

Дарек: Бишкек ш., Ак-Сай кайчы жолу, 57 үй.

Жалпы аянты 50,1 кв.м. Жер тилкеси 403 кв.м.

Баасы: 1 260 000 сом (Соодалашуу мүмкүн).

Тел: 0 (312) 46 11 07; 0 (700) 50 99 90; 0 (556) 44 00 04. 

кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot