Башка банктардын банкоматтарында ЭЛКАРТтан накталай акча алуу үчүн комиссияны 2 эсе төмөндөттүк!

3 бирдин айы 2023

2023-жылдын 3-февралынан баштап Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН ЭЛКАРТ ээлери үчүн Кыргызстандын үчүнчү тараптын банкоматтарынан акча каражаттарын алуу үчүн комиссияны 2 эсе төмөндөткөндүгүбүз тууралуу кубаныч менен кабарлайбыз!

Эми комиссия сумманын 0,3% гана түзөт. 

Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН банкоматтар тармагында акча каражаттарын накталай кылып алуу ошондой эле КОМИССИЯСЫЗ - 0 сом.

Кыргызстандын каалаган банкоматтарынан тез жана ыңгайлуу түрдө акчаны накталай кылып алыңыз. 

*Комиссия 0,6%дан 0,3%га чейин төмөндөтүлдү жана мөөнөтү 03.02.2023-ж. баштап 03.04.2023-ж. (кошумча) чейин.

Жанылыктар