КЫРГЫЗСТАН банкы "Акчанын изин жашыруу жана террористтик ишти каржылоого күрөшүү" темасы боюнча топ-менеджерлердин окутуусунда катышты

11 тогуздун айы 2019

2019 жылдын 10 октябрдан 12 октябрга чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын окуу-усулдук борборунун базасында "Акчанын изин жашыруу жана террористтик ишти каржылоого күрөшүү" темасы боюнча комерциялык банктардын топ-менеджерлери үчүн биринчи жолу окутуу жүргүзүлдү.

Гривцова Аминат Владимировна Башкарма Төрагасынын орун басары «КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» ААК атынан бул чарада катышып келди. Окутууда акчанын изин жашыруу жана террористтик ишти каржылоого күрөшүү боюнча алдыңкы ыкмалары көрсөтүлдү, атап айтканда: тобокелдик-болжолдоочу мамилелерди колдонуу, биринчилик каржы мониторингин жүргүзүү үчүн ыкмалар, комерциялык бантардын экономикалык коопсуздук системасындагы тобокелдиктерди аныктоо, жана дагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жана эл аралык стандарттар менен жалпы танышуу.

ФЧМКнын Окуу-усулдук борборуна ыраазычылыкты билдиребиз!

Жанылыктар

кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot