Сом менен насыялар - 12%дан баштап!

11 тогуздун айы 2016

 Максаты

Насыялоо багыттары:

- өнөр жай;

- айыл чарба, кайра иштетүү жана сактоо;  

- транспорт, байланыш жана кызмат тармагы; 

- соода жана коммерция;

- курулуш;

- туризм. 

Пайыздык чени

жылдык 12 % дан жогору

Валютасы

кыргыз сому

Мөөнөтү

24 айга чейин

Суммасы

Бишкек ш. –  3 000 000 сомдон жогору;

Башка аймактар -  1 000 000 сомдон жогору.  

Төлөмдөрдү жабуу тартиби

Возможно предоставление льготного периода по выплате основного долга по кредиту на срок не более 6 месяцев.

По истечении льготного периода погашения задолженности может производиться в виде аннуитетного или равнодолевого графика (по пожеланию клиента).

Может быть также рассмотрен гибкий график, но при условии погашения более 30% от суммы кредита за первую половину срока.

Комиссиялар

Комиссиялар жок

Чектөөлөр                      

Насыя башка финансы-насыялык уюмдардагы насыяларды кайра каржылоо максатында берүү мүмкүн.

 

*Насыя башка финансы-насыялык уюмдардагы насыяларды кайра каржылоо максатында берүү мүмкүн.


Толук маалымат үчүн күнү-түнү колдоо кызматы:

0312 61 33 33
0556 61 33 33 
0770 33 33 69
0701 33 33 69

бардык акциялар