Аманаттар боюнча акция, стандарттык ченге + 2% кошуп алыңыз

4 бугу 2021

"Банк КЫРГЫЗСТАНынын" каалаган филиалында сом менен эсептелген "Оптималдуу" же "Пенсионерлер үчүн пайдалуу" депозитин 2021-жылдын 4-июлуна чейин 12 айлык мөөнөткө ачып, ставкага + 2% алыңыз.

* Акциянын мөөнөтү 2021-жылдын 4-июлуна чейин. Банк менен мурунтан эле ачылган келишимди учурдагы акция башталганга чейин 6 айдын ичинде бузууга же акциянын шарттарына ылайык аны кайра чыгарууга жол берилбейт.

   

бардык акциялар