"Оптимальный" мөөнөт аманаты

Шарттары: 

  • Эки эсеп ачылат – “сурап алганга чейин” жана “чукул”
  • Кардарга Элкарт же VISA Classic картасы АКЫСЫЗ берилет.
  • Салымдын минималдык суммасы 1000 сом, 1000 орус рубли 
  • “Мөөнөт” эсеп боюнча акча каражаттарын алып турууга болбойт, ал эми кошулган пайыздар ар бир айдын соңунда “сурап алганга чейин” эсебине которулуп турат. Аны толуктап, соода-тейлеме ишканаларында эсептик-кассалык тейлөөнү Банктын колдонуудагы тарифтерине боюнча жүзөгө ашырып турса болот.
  • Пайыздар ай сайын кошулуп турат.
  • Кошулган пайыздарды ай сайын Элкарт же VISA карталарынан алып турууга мүмкүн.
  • Салымдын суммасы – чектелген эмес.

Visa

Комиссия

“Сурап алганга чейин” эсебин толуктоо

суммадан 0%

“Сурап алганга чейин” эсебинен акча алуу суммадан 0,4%
   
Элкарт Комиссия
“Сурап алганга чейин” эсебин толуктоо суммадан 0%
“Сурап алганга чейин” эсебинен акча алуу суммадан 0%

Пайыздык чендер

  сомдо АКШ долларында евродо рублда
1 ай 5%
3 ай 3.25% 0.01% 0.01% 6.25%
6 ай 6% 0.01% 0.01% 6.5%
9 ай 7.75% 0.01% 0.01% 6.75%
12 ай 9.5% 0.01% 0.01% 7.75%
18 ай 10.00% 8%
24 ай 10.25% 8.25%
36 ай 10.5% 8.5%
эсептегич

* Депозиттерди 100 000 АКШ доллар суммасынын жана жогоруу ачуу учурунда, жогоруда көрсөтүлгөн айырмаланган, Банк кардарларга жеке комиссияларды жана пайыздк чендерди белгилөөгө укугун өзүнө калтырат, андан тышкары башка факторлорго жараша, мисалы үчүн, рыноктун шарттардын өзгөрүүсү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык.

*Эффективдүү пайыздык чен номиналдык ченге барабар.