Бизнес насыялар

 

1. "Бизнес-Ишеним" насыясы (күрөөсүз насыя)

 • Насыя тууралуу: кыска мөөнөттө карап чыгуу, күрөө талап кылынбайт
 • Карап чыгуу мөөнөтү: 2 жумуш күнү
 • Насыянын суммасы: 2 000-ден 150 000 сомго чейин
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 18 айга чейин
 • Пайыздык коюмдар: КР сому менен 30%
 • Насыяны тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: 1 адамдан кем эмес кепилчилик
 • Камсыздандыруу: талап кылынбайт
 • Милдеттүү шарт: бизнестин болушу
 • Комиссия 2%

     *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 41%, доллар/евро : 25,30%

2. "Бизнес-Ишеним" насыясы (кыймылдуу мүлк к үрөө катары берилчү насыя)

 • Насыя тууралуу: кыска мөөнөттө карап чыгуу, кыймылдуу мүлккө берилчү насыя, сумма боюнча чектөөлөр бар
 •  Карап чыгуу мөөнөтү: 2 жумуш күнү
 • Насыянын суммасы: 2 000-ден 250 000 сомго/рублга чейин
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 24 айга чейин
 • Пайыздык коюмдар: КР сому менен 25%-30% баштап, РФ  рублу менен 23-28% баштап
 • Насыяны тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: кыймылдуу мүлк, аманат, кепилчилик, товарларды жүгүртүү, жеке мүлк
 • Камсыздандыруу: талап кылынбайт
 • Милдеттүү шарт: бизнестин болушу
 • Комиссия 2%

     *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 37,40%, доллар/евро : 24,50% 

 

3. "Бизнес-Өнүгүү" насыясы

 • Насыя тууралуу: кыймылсыз мүлктүн болуусу шарт
 • Карап чыгуу мөөнөтү: 10 жумуш күнү
 • Насыянын суммасы: 2 000-ден 5 000 000 сомго/рублга чейин; 50-дөн 100 000 АКШ долларына / еврого чейин;
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин (насыянын максатына көз каранды)
 • Пайыздык коюмдар: КР сому менен 20%-25%, РФ рублу менен 17%-23%, АКШ доллары менен / евро 13%-18%
 •  Насыяны тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, аманат, кепилчилик
 • Камсыздандыруу: Банктын чечими боюнча
 • Милдеттүү шарт: бизнестин болушу
 • Комиссия 0,75%-1%

     *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 31,08%, доллар/евро : 19,97%

4. Корпоративдик насыялар

 • Насыянын максаты: бизнести өнүктүрүүгө
 • Карап чыгуу мөөнөтү: 10 жумуш күнү
 • Насыянын суммасы: 5 000 000 сомдон/рублдан жогору; 100 000 АКШ долларынан / евродон жогору;
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин (насыянын максатына көз каранды)
 • Пайыздык коюмдар: КР сому менен 20%-23%, РФ рублу менен 17-19%, АКШ доллары менен / евро 12%-16%
 • Насыяны тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, аманат, кепилчилик
 • Камсыздандыруу: Банктын чечими боюнча
 • Милдеттүү шарт: бизнестин болушу
 • Комиссия - 0,5%

     *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 25,88%, доллар/евро : 17,48%

 

 5. Бизнес - Овердрафт

 • Описание: Это краткосрочное кредитование решит Ваши проблемы с временным недостатком средств на расчетном счете (кассовые разрывы), связанные с неравномерностью поступления денег и несовпадением сроков притоков финансов с датами, в которые нужно осуществлять оплату расходов.
 • Преимущества:
 • - Исполнение платежных документов при нехватке денежных средств на расчетном счете;
 • - Устранение временных кассовых разрывов;
 • - Выдача траншей без заключения договоров или дополнительных соглашений.
 • Сумма кредита: до 5 млн сом, для торговых домов - до 15 млн. сом
 • Лимит овердрафта: до 30 %-35% от среднемесячного оборота (за последние 6 месяцев;
 • Валюта: сом КР, доллар США;
 • Срок кредита: от 6 до 12 месяцев;
 • Процентная ставка: 28%-32% годовых;
 • Погашение кредита: ежемесячно равными взносами, гибкий график.
 • Комиссия 0,1%-0,5%

*Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 38,50%

 

"Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН" менен "Гарантиялык фонддун" катышуусу менен берилчү насыялар! 

Фонддун гарантиясы – эгер кардардын  күрөөлүк камсыздосу жетпей жатса, "Гарантиялык фонд" жетпеген сумманы жабүү үчүн кепилдик берет. 

Шарттар:

 • Гарантией Фонда обеспечивается часть основной суммы Кредита, не полностью покрытая предоставленными заемщиками Залогом, но не более 50% от общей суммы такого Кредита;
 • За предоставление Гарантии Заемщик уплачивает Фонду разовую комиссию в размере 2,5 % от суммы гарантии;
 • Фонддун Кепилдиги улуттук жана чет өлкөлүк насыялар боюнча берилет.

Гарантиялык фонддун расмий сайты 

 

* Урматтуу кардарлар, эгер Сиз насыя берилип жатканда же арыз даярдап жатканда Банктын кызматкерлери тарабынан негизсиз талаптарына же иш-аракеттерине жолуксаңыз, ошол замат  Банктын Контакт-борборуна  0 312 61-33-33 телефону же  +996 770 33-33-69 WhatsAp аркылуу кабар берсеңиз болот.

Кайрылуулар Банктын жетекчилиги тарабынан текшерилип каралып чыгат.

эсептегич
кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot