Бизнес кредиттер

Бизнес кредиттер - жеке ишкерлерге жана Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган жана кичи жана / же орто бизнести төмөнкү тармактар ​​боюнча жүргүзгөндөргө: соода, өндүрүш, курулуш, кызмат көрсөтүү жана башка чөйрөлөрдө.

1. "Бизнес-Ишеним" кредити (күрөөсүз кредит)

 • Кредит тууралуу: кыска мөөнөттө карап чыгуу, күрөө талап кылынбайт
 • Карап чыгуу мөөнөтү1-2 жумуш күн
 • Кредиттин суммасы: 10 000-ден 150 000 сомго чейин
 • Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 36 айга чейин
 • Пайыздык коюмдар: КР сому менен 29,988%
 • Кредитти тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: 1 адамдан кем эмес кепилчилик
 • Камсыздандыруу: талап кылынбайт
 • Милдеттүү шарт: бизнестин болушу
 • Комиссиясыз

     *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 34,47%

2. "Бизнес-Ишеним" кредити (кыймылдуу мүлк күрөө катары берилчү кредит)

 • Кредит тууралуу: кыска мөөнөттө карап чыгуу, кыймылдуу мүлккө берилчү насыя, сумма боюнча чектөөлөр бар
 • Карап чыгуу мөөнөтү: 2 жумуш күнү
 • Кредиттин суммасы: 10 000-ден 250 000 сомго/рублга чейин
 • Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 36 айга чейин
 • Пайыздык коюмдар: КР сому менен 27%
 • Кредитти тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: кыймылдуу мүлк, аманат, кепилчилик, товарларды жүгүртүү, жеке мүлк
 • Камсыздандыруу: талап кылынбайт
 • Милдеттүү шарт: бизнестин болушу
 • Комиссиясыз

     *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 31,3%, рубль: 28,7%

 

3. "Бизнес-Өнүгүү" кредити

 • Кредит тууралуу: кыймылсыз мүлктүн болуусу шарт
 • Карап чыгуу мөөнөтү: 2-5 жумуш күн
 • Кредиттин суммасы: 10 000-ден 50 000 сомго, 100-дөн 100 000 АКШ долларына / еврого чейин;
 • Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин (насыянын максатына көз каранды)
 • Пайыздык коюмдар: КР сому менен 22%, АКШ доллары менен / евро 15%*
 • Кредитти тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, аманат, кепилчилик "Гарантиялык фонд"
 • Камсыздандыруу: Банктын чечими боюнча
 • Милдеттүү шарт: бизнестин болушу
 • Комиссиясыз

     *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 24,9%, рубль: 19,4%, доллар/евро: 16,4%

4. Корпоративдик кредиттер

 • Кредиттин максаты: бизнести өнүктүрүүгө
 • Карап чыгуу мөөнөтү: 5-10 жумуш күн
 • Кредиттин суммасы: 5 000 001 сомдон; 100 000 АКШ долларынан / евродон жогору;
 • Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин (насыянын максатына көз каранды)
 • Пайыздык коюмдар: КР сому менен 21%, АКШ доллары менен / евро 14%*
 • Кредитти тындыруу: ай сайын тең төгүм менен, ийкемдүү график
 • Камсыздоо: кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, аманат, кепилчилик "Гарантиялык фонд"
 • Камсыздандыруу: Банктын чечими боюнча
 • Милдеттүү шарт: бизнестин болушу
 • Комиссиясыз

     *Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 22,42%, доллар/евро: 15,25%

 

 5. Бизнес - Овердрафт

 • Описание: Это краткосрочное кредитование решит Ваши проблемы с временным недостатком средств на расчетном счете (кассовые разрывы), связанные с неравномерностью поступления денег и несовпадением сроков притоков финансов с датами, в которые нужно осуществлять оплату расходов.
 • Преимущества:
 • Исполнение платежных документов при нехватке денежных средств на расчетном счете;
 • Устранение временных кассовых разрывов;
 • Выдача траншей без заключения договоров или дополнительных соглашений.
 • Сумма кредита: до 5 млн сом, для торговых домов - до 15 млн. сом
 • Лимит овердрафта: до 30 % от среднемесячного оборота (за последние 6 месяцев;
 • Валюта: сом КР, доллар США;
 • Срок кредита: от 6 до 12 месяцев;
 • Процентная ставка: 29,99% годовых;
 • Погашение кредита: ежемесячно равными взносами, гибкий график.
 • Комиссиясыз

*Эффективдүү пайыздык чен барабар сом: 35,26%

 

"Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН" менен "Гарантиялык фонддун" катышуусу менен берилчү насыялар! 

Фонддун гарантиясы – эгер кардардын  күрөөлүк камсыздосу жетпей жатса, "Гарантиялык фонд" жетпеген сумманы жабүү үчүн кепилдик берет. 

Шарттар:

 • Фонддун кепилдиги Насыянын негизги суммасынын насыя алуучулар тарабынан Күрөө менен толук камсыз болбогон, бирок мындай насыянын жалпы суммасынын 50% ашпаган бөлүгүн камсыз кылат;
 • Гарантияны берүү үчүн Зайымчы Фондго кепилдик суммасынан 2-2,5% өлчөмүндө бир жолку комиссия төлөйт;
 • Фонддун Кепилдиги улуттук жана чет өлкөлүк насыялар боюнча берилет.

Гарантиялык фонддун расмий сайты 

 

* Урматтуу кардарлар, эгер Сиз насыя берилип жатканда же арыз даярдап жатканда Банктын кызматкерлери тарабынан негизсиз талаптарына же иш-аракеттерине жолуксаңыз, ошол замат  Банктын Контакт-борборуна  0 312 61-33-33 телефону же  +996 770 33-33-69 WhatsAp аркылуу кабар берсеңиз болот.

Кайрылуулар Банктын жетекчилиги тарабынан текшерилип каралып чыгат.

эсептегич