Золотая Корона

“Золотая Корона” акча которуулар системасы – ыкчам, пайдалуу жана эсеп ачпастан Орусияга, КМШ өлкөлөрүнө жана алыскы чет мамлекеттерге бир заматта акча которуу мүмкүнчүлүгү.

“Золотая Корона” акча которуулар системасы деген эмне?

 1. Эсеп ачпастан акча которуу.
 2. Акчаны жогорку ылдамдыкта которуу мүмкүнчүлүгү. Акча on-line режиминде которулат, б.а., Сиз акча которулар замат 1 секундадан кийин алсаңыз болот.
 3. Заманбап технологияларды колдонуу Сиздин акча каражаттарыңыздын коопсуздугун кепилдейт.
 4. Акча которууларды тариздөө жеңил.
 5. Сиз акчаны Орусияга, КМШ аймагына жана алыскы чет мамлекеттерге жибере аласыз жана алаласыз – баары болуп 90дон ашык өлкө Системанын катышуучусу болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Орусиянын жана КМШ өлкөлөрүнүн 130дан ашык банкы Системанын катышуучусу болуп эсептелет. Түйүндөн тейлөө пункттарынын жалпы саны 5000ден ашат. Системанын географиясы Орусия, Кытай, Украина, Азербайжан, Армения, Абхазия, Грузия, Молдова, Кыргызстан, Тажикстан ж.б. өлкөлөрдү камтыйт. Бардык пункттар on-line режиминде иш алып барат.
 6. Кызмат көрсөтүү үчүн комиссия которулган акчанын суммасына жана валютасына, акча которуучу жана алуучу жашаган өлкөлөргө жараша 1% башталат.
 7. Акча которуулар рубль, АКШ доллары жана Евро менен жүзөгө ашырылат.
 8. Сиз акчаны Кыргыз Республикасынын каалаган регионунан, бардык ири калктуу конуштардан жиберип, же алсаңыз болот.
 9. on-line режиминде интернет аркылуу акча которуу кайсы баскычта турганы жөнүндө маалымат алып турасыз.
 10. “Анелик” түйүндөрүнүн пункттарында акча которуу жана жиберүү мүмкүн.
 11. Сиз акчаны Системанын катышуучусу болгон каалаган банктан алсаңыз болот (дарексиз акча которуулары). Акча которгон учурда болгону алуучу жашаган өлкөнү жана шаарды жазыңыз, ал эми өзүңүз которулган акча алуу үчүн эң ыңгайлуу болгон пунктту тандайсыз.

Акча которуу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

 1. Банктын каалаган филиалына же аманат кассасына баш багыңыз. Эгерде акчаны дүйнөнүн башка өлкосүнөн которуп жатсаңыз, анда “Золотая Коронанын” жакын жердеги пунктун табышыңыз керек.
 2. Жаныңызга тек жайыңызды тастыктаган документти – паспортту, чет өлкөгө чыкчу паспортту же ички иштер органдары берген жана негизги документ жоголгон, же болбосо негизги документ кайра каттоодон өтүп жаткан фактыны ырастаган убактылуу күбөлүктү алыңыз.
 3. Акча которула турган багытты айтыңыз.
 4. Сиз акча которуп жаткан Алуучунун аты-жөнүн, которула турган акчанын суммасын жана банкты айтыңыз.
 5. Кошумча коопсуздук үчүн Банктын операторуна контролдук суроону айтыңыз, анын жообун акча алган адам сөзсүз түрдө билиш керек.
 6. Алуучуга которулган акчанын номерин жана контролдук суроонун жообун айтыңыз.
 7. Кассага которулуп жаткан акчанын суммасын жана колдонуудагы тарифтерге ылайык кызмат көрсөтүү үчүн акыны төлөңүз.

Эскертүү:

Акча которуунун минималдык суммасы:

 • 500 000 рубль, же $20 000.
 • Акчаны Орусия Федерациясынын резиденттери жиберген учурда 135 000 рубль, же $5 000 чект?? бар.

Акчаны алыш үчүн:

 1. Эгерде Сиз акчаны Кыргыз Республикасынын аймагында алып жатсаңыз, анда Банктын жакын жерде жайгашкан филиалына же аманат кассасына баш багыңыз. Эгерде акчаны дүйнөнүн башка өлкөсүнөн алып жатсаңыз, “Золотая Коронанын” жакын жердеги пунктуна барыңыз.
 2. Жаныңызга тек жайыңызды тастыктаган документти – паспортту, чет өлкөгө чыкчу паспортту же ички иштер органдары берген жана негизги документ жоголгон, же болбосо негизги документ кайра каттоодон өтүп жаткан фактыны ырастаган убактылуу күбөлүктү алыңыз.
 3. Которулган акчанын номерин айтыңыз.
 4. Которулган акчанын суммасын айтыңыз.
 5. Берилген контролдук суроонун жообун айтыңыз.
 6. Которулган акчаны Банктын кассасынан алыңыз (алуучудан которулган акча үчүн комиссия кармалбайт).

Тарифтер:

 • Которулган акча үчүн жалпы комиссия: 100 000 рублден аз болсо - 1%;

                                                                       2 500 АКШ долларынан аз болсо - 1%;

                                                                       2 000 Евродон аз болсо - 1%;

 • Которуулар үчүн жалпы комиссия: 100 000 рублден жогору болсо - 1000 рубль;

                                                                2 500 АКШ долларынан жогору болсо - 25 АКШ доллары;

                                                                2 000 Евродон жогору болсо - 20 Евро;

 • Которулган акчанын валютасы – рубль, АКШ доллары, евро;
 • Орусияга, КМШга, Кытайга акча которуулар;
 • КМШ (Украинадан башка) 1% баштап

Рубль:

 • Украина (ПриватБанк) – жалпы комиссия 3%

АКШ доллары:

 • Украина (ПриватБанк) – жалпы комиссия 3%
 • Кытай – жалпы комиссия $25
кайра байланыш кайра чалуу +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot